Czech Republic CZE  

AGER

Amway Global Entrepreneurship Report (AGER)

Každý rok vznikají v České republice nové podniky a živnosti. V současnosti v zemi podniká téměř milion lidí. Co je však motivuje k tomu, aby vlastní podnikání založili? Jaké je v Čechách podnikatelské prostředí? A co může vládní, neziskový i soukromý sektor udělat pro to, aby se u nás podnikalo lépe a jednodušeji?

To jsou jen některé otázky, na které se snaží Amway najít odpovědi, neboť již od roku 1959 jsou samostatní podnikatelé základem jejího fungování. 

Mimo jiné i proto realizuje již od roku 2010 exkluzivní průzkum podnikatelského prostředí s názvem Amway Global Entrepreneurship Report (AGER). V současnosti se průzkumu AGER účastní více než 50.000 respondentů ve 45 zemích celého světa. Od roku 2013 je průzkum realizován také v České republice. Výsledkem je série hlavních zjištění, která se týkají podnikatelského potenciálu v jednotlivých zemích, vnímání podnikání a podnikatelského prostředí.

Průzkum každoročně realizuje společnost GfK, vědeckým partnerem byla do roku 2015 Technická univerzita v Mnichově, od roku 2016 je vědeckým partnerem průzkumu prof. Dr. Isabell M. Welpe, ředitelka pro strategii na Technické univerzitě v Mnichově. Kromě toho na studii spolupracuje skupina odborných poradců, většinou se jedná o etablované pedagogy z ekonomicky zaměřených univerzit a vysokých škol. V každé zemi, v níž je průzkum realizován, na průzkumu spolupracuje jeden člen této skupiny. V ČR Amway spolupracuje s doc. Ing. Mgr. Martinem Lukešem, PhD., proděkanem na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze.

 

_mg_9427

 

„Nezávislé podnikání je pro naši společnost zásadní téma. V České republice máme tisíce nezávislých obchodních partnerů, kteří prodávají výrobky Amway cestou osobního prodeje. Porozumění podnikatelskému prostředí, odstraňování překážek v podnikání a zlepšování podmínek v této oblasti je pro nás proto velmi důležité. Výsledky průzkumu AGER ukazují, že počet lidí, kteří vnímají podnikání pozitivně, se stále zvyšuje. Přestože pomalu, roste i podnikatelský potenciál. Naopak například vnímání podnikání ze strany společnosti v ČR je téma, v němže je stále ještě velký prostor pro zlepšení.“

Ildiko Dikošová, generální ředitelka Amway pro ČR a Slovensko

 

 

18_6x_lukes_02

Martin Lukeš, poradce pro průzkum AGER v České republice, působí na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické. Je docentem, zástupcem vedoucí katedry podnikání a proděkanem pro vědu, výzkum a doktorské studium. V roce 2006 založil a do roku 2011 vedl Rozvojové a poradenské centrum VŠE. Vystudoval psychologii na FF UK a podnikovou ekonomiku a management na FPH VŠE, kde též následně absolvoval doktorské studium. Zabývá se zejména problematikou podnikání a inovací. Je či byl zapojen do mezinárodních vědecko-výzkumných projektů, mj. GEM, PSED, CUPESSE, CID.  Je spoluzakladatelem soukromé SŠ, ZŠ a MŠ da Vinci, která se snaží změnit paradigma primárního a sekundárního vzdělávání v ČR. Publikoval řadu odborných knih a výzkumných zpráv pro Evropskou komisi či Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Video: Prezident Amway Doug DeVos uvádí Amway Global Entrepreneurship Report 2016

© 2011 Amway Europe. All rights reserved. | www.amway-europe.com | Privacy Policy | Cookie Policy
Connexia