Czech Republic CZE  

Aktuální studie

Amway Global Entrepreneurship Report 2016

Studie AGER se v roce 2016 zaměřila na měnící se podnikatelské prostředí a na důležitost podnikání pro budoucnost práce. Toto téma je důležité nejen pro velké zaměstnavatele, ale také pro organizace a jednotlivce s rozhodujícími pravomocemi na poli politiky a legislativy.

I proto se jedna z otázek průzkumu zaměřila na to, jak bude důležité podnikání během následujících pěti let. Výsledky studie ukazují, že podle 21% respondentů v ČR bude za pět let více lidí soukromě podnikat. Naopak 27% respondentů se domnívá, že počet podnikatelů bude klesat. 38% si pak myslí, že počet podnikatelů zůstane přibližně stejný. V této otázce jsou čeští respondenti poměrně pesimističtí: Mezinárodní průměr respondetntů, kteří si myslí, že podnikání bude spíše na vzestupu, je 39%, v Evropské unii potom o něco méně, stále však více než v ČR (35%).

Průzkum byl realizován na vzorku 50.861 respondentů v 45 zemích světa, včetně České republiky (Čína, Indie, Japonsko, Jižní Korea, Vietnam, Rakousko, Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Franice, Německo, Velká Británie, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Brazílie, Kolumbie, Mexico, USA, Kanada).

V rámci průzkumu AGER 2016 byly zjištěny další zajímavé výsledky a srovnání s předchozími roky:

  • 72 procent respondentů v ČR má obecně pozitivní pohled na podnikání. V porovnání s rokem 2015 se jedná o 6% nárůst. Přesto v této otázce ČR zaostává za mezinárodním průměrem (77% respondentů ma pozitivní pohled na podnikání).
  • Lidé ve věku nad 50 let mají stále méně pozitivní pohled na podnikání, než mladší lidé. Přesto u všech generací došlo k nárůstu těch, kteří se na podnikání dívají pozitivně. Největší nárůst zaznamenaly generace mezi 35 a 49 lety věku (11% oproti minulému roku).
  • Mezi ženami panuje negativnější pohled na podnikání, než mezi ženami (70 versus 74%). Obě skupiny vykazují nárůst pozitivního pohledu na podnikání ve srovnání s rokem 2015 (obě skupiny v roce 2015: 66%).
  • Respondenti s vysokoškolským vzděláním mají pozitivnější pohled na podnikání (86% vysokoškoláků se na podnikání dívá pozitivně). Ve srovnání s rokem 2015 se jedná o nárůst o 4%.
  • Lidé bez vysokoškolského vzdělání se dívají na podnikání pozitivně v 71%. V této skupině respondent došlo k nárůstu o 8% ve srovnání s rokem 2015.
  • Podnikatelský potenciál (= procento lidí, kteří jsou ochotni začít podnikat, bez ohledu na to, zda se v otázce pohledu na podnikání vyjádřili pozitivně či negativně) v ČR je o procento nižší (36%), než był v roce 2015 (37%). Mezinárodní průměr je 43%. Podnikatelský potenciál mají obecně vyšší lidé mladší a lidé s vysokoškolským vzděláním

ager-2016-brochure-cover

© 2011 Amway Europe. All rights reserved. | www.amway-europe.com | Privacy Policy | Cookie Policy
Connexia