Czech Republic CZE  

Amway Global Entrepreneurship Report 2016

2016/11/15 - 

Společnost Amway zveřejnila již sedmou výroční zprávu o podnikání s názvem Amway Global Entrepreneurship Report (AGER). Hlavním tématem letošního průzkumu se stala budoucnost podnikání a práce. Stejně jako každý rok se průzkum tradičně zaměřil také na vnímání podnikání a na podnikatelský potenciál. Celosvětový průměr ukazuje, že 77% respondentů ze všech zkoumaných zemí se dívá na podnikání pozitivně. Další zajímavá zjištění najdete zde.

Průzkum byl realizován na vzorku 50.861 respondentů v 45 zemích světa, včetně České republiky

Budoucnost našeho pracovního prostředí je vysoko na seznamu priorit jak politiků, tak i činitelů v průmyslové, sociální a vědecké sféře v Evropě. Hlavní otázkou je, jak se s potřebami budoucí pracovní síly vypořádají společnosti, a to jakou roli bude samostatné podnikání v budoucnu hrát. Evropané mají poměrně jasný názor: 35 procent respondentů očekává, že do pěti let bude samostatně podnikat. Cítí se však Evropané připravení na jejich podnikatelskou budoucnost? Odpovědí je určení klíčových dovedností pro začínající podnikatelé, a to hledání a získávaní zákazníků. 50 procent respondentů vnímá hledání a získávaní zákazníků odhodlaně, zatímco jen 40 procent respondentů ne.

“Podnikání hraje klíčovou roli v utváření našich budoucích evropských ekonomik,“ říká Michael Meissner, ředitel Corporate Affairs Amway Europe. “Díky AGER objevujeme lidské aspirace a jaká mají očekávání od jejich pracovního prostředí. Můžeme tak utvářet příznivější ekosystém pro ty, kteří chtějí samostatně podnikat. Právě z tohoto důvodu je nepřetržitý výzkum tak důležitý.“

Index AESI: Rovnoprávnost a věk mají stále velký vliv

Průzkum AGER letos opět představuje index AESI (Amway Entrepreneurial Spirit Index), poprvé použitý v roce 2015. Index je založen na teorii Iceka Azjena o plánovaném chování, a měří tři aspekty ovlivňující záměr lidí podnikat: žádostivost, proveditelnost a odolnost vůči společenskému tlaku. Průměrné hodnoty pro evropské země zůstávají na 45 bodech ze sta, tedy nižší než je světový průměr (50 bodů). Odpovědi jsou vypočteny v průměru, přičemž všechny tři faktory nesou stejnou váhu a jsou uvedeny bez procentuálních hodnot.

V průměru 46 procent Evropanů vyjádřilo touhu stát se podnikatelem, zatímco 40 procent se na podnikatelskou výzvu cítilo připraveno. 48 procent respondentů uvedlo, že nedovolí svému okolí, aby je odradilo od vlastních plánů. Další dobrá zpráva pro budoucnost evropského podnikání přichází od evropských „Millennials“, tedy respondentů pod 35 let věku. Ti byli ve výsledcích indexu AESI více naklonění k samostatnému podnikaní (50 bodů), oproti respondentům ve věku přes 50 let (38 bodů). Celkově tak vykázali největší touhu stát se podnikateli než jakákoli jiná věková skupina. Nicméně, skupina respondentů ve věku 35 až 49 let uvedla využití vlastních potřebných zdrojů a dovedností jako výhodu k tomu, aby mohli začít podnikat.

Výsledky také ukázali, že otázka rovnoprávnosti mezi pohlavími je v Evropě stále aktuální. Celkově muži vykázali větší skóre (50 bodů) než ženy (41 bodů). Nejvíce byl rozdíl znatelný v otázkách touhy začít podnikat (ženy 43 procent, muži 52 procent) a v důvěře ve vlastní schopnosti (ženy 34 procent, muži 47 procent).

Spolupracovnice Amway pro projekt AGER a ředitelka pro Strategii a Organizaci na Technické Univerzitě v Mnichově, profesorka Isabell M. Welpe zdůrazňuje, “AGER nám ukazuje, že před sebou máme ještě dlouhou cestu k rovnoprávnosti pohlaví v podnikání.  Musíme se ujistit, že každá osoba bez ohledu na pohlaví a věk se zájmem podnikat, má přistup ke zdrojům potřebným k vypuštění nevyužitého potenciálu, který tady v Evropě máme.“

Evropané mají pozitivní přístup k podnikání a usilují o seberealizaci  

Výsledek průzkumu potvrzuje ty z předchozích let, 74 procent respondentů v Evropské unii má pozitivní přistup k podnikání. Muži vykazují lehce pozitivnější přístup (76 procent) než ženy (73 procent). Nejkladnější přístup znovu vykazuje věková skupina respondentů pod 35 let (81 procent).

Na otázku jaké jsou dva nejpádnější faktory při rozhodování o podnikání, byly nejvíce uvedeny “nezávislost na zaměstnavateli, být sám svým šéfem“, a “seberealizace a možnost realizovat své vlastní nápady“. Na třetím místě zůstává “možnost přivýdělku“ (37 procent). Mezi všemi věkovými kategoriemi zastávali nejsilnější přesvědčení o „nezávislosti“ respondenti pod 35 let (55 procent). Tři hlavní důvody k zahájení podnikání zůstávají stejné jako v minulých průzkumech.

Všechny informace o průzkumu AGER najdete ve zvláštní sekci našeho NEWSROOMu.

Napsat komentář

The e-mail address will not be published
* Mandatory field

© 2011 Amway Europe. All rights reserved. | www.amway-europe.com | Privacy Policy | Cookie Policy
Connexia