Czech Republic CZE  

Průzkum AGER: Podnikání v Česku má stále lepší reputaci

2016/11/16 - 

Soukromé podnikání je v České republice vnímáno stále pozitivněji. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu agentury GfK pro společnost Amway s názvem Amway Global Entrepreneurship Report (AGER). Kromě Česka se do průzkumu zapojilo dalších 44 zemí světa.

Podíl lidí, kteří vnímají pozitivně možnost podnikat, se zvýšil na 72 procent, což je o 6 procent více, než v roce 2015.

V rámci EU se podnikání těší oblibě ve Skandinávii, ale také třeba v Estonsku, Lotyšsku, Švýcarsku či Nizozemí. Pozitivní vnímání podnikání v těchto zemích uvádí kolem 90 procent lidí.

Naopak negativněji než v Česku se na soukromé podnikání dívají v Rumunsku, Bulharsku, Polsku nebo třeba ve Španělsku, kde se procento pozitivního vnímání pohybuje kolem 60 procent.

„Pozitivnímu pohledu na podnikání pomáhají nejrůznější start-up programy, inkubátory a co-workingová centra. Zlepšuje se také mediální obraz podnikání a podnikatelů. Navíc jsou podnikatelé aktuálně prezentováni jako ohrožená skupina lidí kvůli elektronické evidenci tržeb,“ říká docent Martin Lukeš z Vysoké školy ekonomické v Praze.

Kladný pohled na podnikání narostl v rámci všech věkových skupin, nejvíce u lidí ve věku mezi 35 a 50 let. Obecně platí, že mladší lidé se na podnikání dívají pozitivněji než lidé starší.

Průzkum se zaměřil také na podnikatelský potenciál, tedy na procento lidí, kteří si dovedou představit start vlastního podnikání. V Česku je tento podíl 36 procent, což je 3 procenta pod průměrem Evropské unie.

„Lidé starší 50 let a ženy mají v průměru nižší podnikatelský potenciál. Muži a mladší lidé naopak vykazují větší psychologickou připravenost pustit se do vlastního podnikání,“ dodává Lukeš.

Česká republika v potenciálu nevybočuje z průměru zemí EU, v mezinárodním srovnání však zaostává. Například v USA je potenciál 51 procent, ve Vietnamu 58 procent. Naopak, na Slovensku je to pouze 31 procent, v Německu 27 procent. Podnikatelský potenciál přitom v Česku poměrně stagnuje, drží se dlouhodobě mezi 36 a 38 procenty.

Naopak Češi jsou pesimisté pokud jde o budoucnost podnikání. Většina z nich si myslí, že podnikatelů bude spíše ubývat nebo jich bude stejný počet jako dnes. Pouze 21 procent si myslí, že podnikatelů bude za pět let více. V této otázce jsou Češi výrazně pesimističtější než ostatní národy a ze 45 zkoumaných zemích se ČR umístila na 41. místě.

Pokud jde o motivy k zahájení vlastního podnikání, Čechy nejvíce přitahuje nezávislost na zaměstnavateli (47%) pro 38% je pak důležitá seberealizace a naplnění vlastních nápadů, až poté hraje roli další či vyšší finanční příjem (27%).

Průzkum pod názvem Amway Global Entrepreneurship Report (AGER) realizuje společnost Amway již posedmé v řadě. Cílem je zejména zjišťovat motivy pro podnikání, vnímání podnikání ve společnosti a trendy v jednotlivých zkoumaných zemích. V roce 2016 byl AGER realizován na vzorku 50 861 respondentů ve 45 zemích světa.

Více informací o průzkumu lze najít na: https://news.amway.cz/ager/

Napsat komentář

The e-mail address will not be published
* Mandatory field

© 2011 Amway Europe. All rights reserved. | www.amway-europe.com | Privacy Policy | Cookie Policy
Connexia