Czech Republic CZE  

rss

  • rss
Uncategorized -
Soutěže na sociálních sítích Amway

2019/04/09 - 

Obecná pravidla soutěží na facebookové stránce Amway Česko a Slovensko

I. Obecná ustanovení

1. Účastníkem soutěže se stává každý účastník, který akceptuje pravidla soutěže a splňuje podmínky dané těmito pravidly.
2. Organizátorem soutěže je obchodní společnost
Amway Česká republika a Slovensko, s.r.o.
Jankovcova 1596/14a
170 00 Praha 7 – Holešovice
Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 10366, datum zápisu 15. června 1992.
IČ: 45798575
DIČ: CZ45798575

3. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s doručovací adresou na území České či Slovenské republiky. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké.
4. Organizátor nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat.
5. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.
6. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.
7. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.
8. Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společností Facebook a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv Facebooku.

II. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů
1. Účastník soutěže poskytuje vložením komentáře jako reakci na soutěž organizátorovi výslovný souhlas s tím, aby organizátor soutěže zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, facebookové jméno a případně doručovací adresa) ve své marketingové databázi a databázích všech zpracovatelů této databáze za účelem nabízení obchodu a služeb.
2. Organizátor soutěže tímto informuje každého účastníka soutěže, který poskytl v soutěži svoje osobní údaje ke zpracování dle předchozího odstavce, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán na adrese sídla organizátora.

III. Mechanismus soutěže
1. Soutěž bude probíhat vždy v období uvedeném v oznámení příslušné soutěže.
2. Ze všech odpovědí, které byly účastníky vloženy jako komentáře v příslušném období, vylosuje organizátor výherce, nebo bude výherce vybrán na základě jasně viditelného počtu kladných reakcí ostatních uživatelů (tzv. Lajků). Počet výherců bude určen vždy v oznámení příslušné soutěže.

IV. Výhry a jejich předání
1. Výhry v soutěži a jejich počet bude určen vždy v oznámení o příslušné soutěži.
2. Každý výherce bude informován o výhře na facebookových stránkách Amway Česko a Slovensko.
3. Výhry budou výhercům předány buď v sídle organizátora nebo budou zaslány poštou na výhercem uvedenou poštovní adresu v České či Slovenské republice. Při vrácení zásilky proběhne jeden další pokus o doručení.
4. Výhry nejsou soudně vymahatelné. Výhry jsou vždy uvedeny netto, po případném odvodu srážkové daně.

Napsat komentář

The e-mail address will not be published
* Mandatory field

© 2011 Amway Europe. All rights reserved. | www.amway-europe.com | Privacy Policy | Cookie Policy
Connexia